Комунальний заклад
«Дошкільний навчальний заклад №23 Вінницької міської ради»
м.Вінниця, вул. Олександра Довженка, 3-а
Режим роботи: 7.30 - 19.30
E-mail: dnz23@galaxy.vn.ua

 Соціально-економічна освіта дошкільня - крок в європейське майбутнє.

Економічні зміни в суспільстві обумовлюють потребу формування передумов  фінансово-економічної освіти в єдності з моральною освітою, опанування дітьми дошкільного віку необхідних знань і практичних умінь.

У 2013 році проект «Формування соціально-фінансових навичок у дитячому середовищі», метою якого є створення довгострокових перспектив соціальної інтеграції, формування навичок соціальної участі, зростання прав і можливостей дітей, їх повноцінного розвитку  Вінницької обласної молодіжної громадської організації «Школа Рівних Можливостей», став переможцем конкурсу соціально-культурних проектів Вінницької міської ради. Тема проекту зацікавила педагогів міста.
Між Департаментом освіти Вінницької міської ради і громадською організацією було укладено МЕМОРАНДУМ про співпрацю.
В рамках проекту дошкільні навчальні заклади м. Вінниці долучилися до реалізації  Міжнародної програми Соціальної та Фінансової Освіти Дітей у всьому Світові «Афлатун» (через реалізацію програми «Афлатот» для дітей 3-6 років).
Відтак, Україна стала 92 країною із 112  країн Світу, а Вінниця – єдиним містом  в Україні, що впроваджує  дану Програму. 
«Афлатун», що в перекладі з арабської означає дослідник (людина, яка мислить, досліджує, вивчає та діє), ставить своїм завданням поступове оволодіння дітьми азами фінансової грамотності та усвідомлення соціальної  відповідальності.
Програма «Афлатот» - освітня програма, яка спрямована на формування азів соціальної та фінансової грамотності у дошкільників. Вона не повинна розглядатися як комплексна програма з раннього розвитку та навчання дітей, а скоріше - як додатковий навчальний курс з упором на вміння та навички в сфері соціальної та фінансової освіти.
Особливістю програми є те, що нові знання дошкільникам дає та здобуває разом з дітьми їх новий друг – зірочка Афлатун (це вогник, іскорка, який потрапив на Землю з Космосу).
Дана програма складається з п'яти Ключових Елементів, що несуть в собі соціальні та економічні поняття розширення прав і можливостей людини, а саме:
Перший: Особистісне Розуміння і Дослідження – дітей спонукають до самопізнання і більшої впевненості  в собі, діти досліджують свою ідентичність з самого,  усвідомлюють і цінують різні характеристики, які роблять їх унікальними особами.
Другий: Права і Обов'язки - Програма  «Афлатот» втілює принципи  Конвенції  ООН  про  Права  Дитини. Діти здобувають знання про  свої права, спільно з дорослими ініціюють та організовують заходи, які спрямовані на реалізацію прав дитини.
Третій Ключовий Елемент: Заощадження і Витрати діти вчаться відповідально використовувати й накопичувати фінансові, природні та інші види ресурсів, заощаджувати як матеріальні, так і нематеріальні ресурси. Діти  вчаться  робити  заощадження  і  розумно витрачати.
Четвертий Ключовий Елемент: Планування і бюджет - за допомогою планування і бюджету, діти вчаться розуміти, що вони самі можуть впливати на своє майбутнє. Планування та складання бюджету дозволяє дітям встановлювати особисті та фінансові цілі на майбутнє. Діти дізнаються, як робити конкретні кроки в напрямку цілей, які вони ставлять перед собою. Вони починають думати далі свого безпосереднього досвіду і думають про своє майбутнє.
 П'ятий Ключовий Елемент: Дитяча соціальна і фінансова  ініціатива - дитину націлюють сприймати себе як активного учасника та члена суспільства. Соціальні та фінансові проекти є логічним продовженням різних цілей навчання і заходів програми «Афлатот». В рамках фінансових програм діти заробляють гроші за допомогою власних ініціатив, завдяки чому вони дізнаються більше про ринок.

Педагоги дошкільних закладів Вінниці пройшли навчальні тренінги у Координатора програми: міжнародного тренера Світлани Сулімової та отримали Електронну російськомовнуверсію програми для дітей дошкільного віку «Афлатот». Це - навчальний посібник, який включає історичну довідку, інформацію про концепцію та особливості Міжнародної Програми, рекомендації щодо роботи вихователям та батькам,  40 розробок конспектів занять (до усіх  п’яти розділів Програми).

 З чого розпочалася робота в закладах?

Крок 1. Андрагогічна діяльність з педагогічною громадою, спрямована на вивчення Програми.

Вивчення та опрацювання Програми здійснювалось у різних  формах методичної роботи: під час  теоретичних семінарів,  семінарів-практикумів, педагогічних читань, консультацій, на методичних годинах тощо. Найефективнішими були:

-         робота творчих груп,

-         майстер-клас для педагогів «Мій Афлатунчик» (виготовлення героя Афлатуна різними техніками).

-         педагогічна рада "Первинний еко­номічний досвід - необхідна умова й результат економічної соціалізації та виховання дітей старшого до­шкільного віку",

-         оформлено картотека ігор економічної спрямо­ваності, 

-         інтерактивна ділова гра "Формуван­ня первинного економічного досвіду дитини у різних видах діяльності,

-         педагогічне читання на тему «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, як необхідна умова модернізації дошкільної освіти в Україні.

Результативність проведення андрагогічної діяльності сприяла усвідомленню педагогами труднощів пов’язаних із впровадженням програми. Це стало передумовою для проведення наступного кроку

 

Крок 2 Труднощі та їх усунення

 Творчою групою педагогів ДНЗ здійснено переклад Програми українською мовою.

Визначено профільні експериментальні групи по її впровадженню


заняття педагогів Вінниці

Конспект заняття вихователя ДНЗ №23 "Пісня Афлатуна"