Комунальний заклад
«Дошкільний навчальний заклад №23 Вінницької міської ради»
м.Вінниця, вул. Олександра Довженка, 3-а
Режим роботи: 7.30 - 19.30
E-mail: dnz23@galaxy.vn.ua

Нормативно-правова база з освіти дітей з особливимим освітніми потребами:

Загальна декларація прав людини (1948р.)

Конвенція про права дитини (ратифікована Верховною Радою України 27.02.1991)

Конвенція про права інвалідів (ратифікована Верховною Радою України 16.12.2009, набрала чинності 06.03.2010

Закони України:

Про освіту (№ 2657-VIII від 18.12.2018 )

Про дошкільну освіту (від 11.07.2001 №2628-III)

Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання  (забезпечує наступність та системність процесу інтеграції дітей з особливими потребами у загальноосвітній простір, починаючи з дошкільного віку.)  (від 05.06.2014 №1324-VІІ)

Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів (від 22.12.2011 № 4213-VI)

Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу (від 06.07.2010 №2442-VI)

Укази Президента України:

Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями (від 19.05.2011 №588/2011)

Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями (від 12.18.2007 №1228/2007)

Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями ( від 01.06.2005 №900/2005)

Постанови Кабінету Міністрів України:

Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти (від 10.04.2019 № 530-2019-п)

Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році (від 14.02.2017 № 88 зі змінами від 27.02.2019 № 129)

Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр (№ 617 від 22.08.2018)

Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад (від 29.07.2015 № 530 та № 531)

Про затвердження концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів ( від 12.10.2000 №1545 ) 


Накази Міністерства  освіти  і науки України:

Про затвердження типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти ( від 23.04.2018 № 414 зі змінами, внесеними згідно з Наказом МОН № 873 від 21.06.2019)

Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти (№ 609 від 08.06.2018)

Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах ( від 06.02.2015 № 104/52)

Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів ( від 14.06.2013 №768)

Концепція розвитку інклюзивної освіти -визначає значає науково-методичні засади розвитку інклюзивної освіти та першочергові шляхи їх реалізації, головна мета якої –  визначення пріоритетів державної політики у сфері освіти в частині забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами. При цьому важливим є забезпечення батькам можливості усвідомленого вибору навчального закладу для здобуття дітьми з особливими потребами якісної освіти шляхом впровадження інклюзивної освіти на всіх рівнях навчання) ( від 01.10.2010 №912)


Листи Міністерства  освіти  і науки України:

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н.р. від 26.06.2019 № 1/9-409.

Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019-2020 н.р. (лист МОН від 05.08.2019 р. № 1/9-498)

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти (лист МОН України від 13.11.2018 року №1/9-961)

Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах (від 12.10.2015 № 1/9-487)