Комунальний заклад
«Дошкільний навчальний заклад №23 Вінницької міської ради»
м.Вінниця, вул. Олександра Довженка, 3-а
Режим роботи 7.30 - 19.30
E-mail dnz23berizka@gmail.com

Нормативно-правова база з освіти дітей з особливимим освітніми потребами:

Загальна декларація прав людини (1948р.)

Конвенція про права дитини (ратифікована Верховною Радою України 27.02.1991)

Конвенція про права інвалідів (ратифікована Верховною Радою України 16.12.2009, набрала чинності 06.03.2010

Закони України:

Про освіту (№ 2657-VIII від 18.12.2018 )

Про дошкільну освіту (від 11.07.2001 №2628-III)

Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання  (забезпечує наступність та системність процесу інтеграції дітей з особливими потребами у загальноосвітній простір, починаючи з дошкільного віку.)  (від 05.06.2014 №1324-VІІ)

Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів (від 22.12.2011 № 4213-VI)

Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу (від 06.07.2010 №2442-VI)

Укази Президента України:

Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями (від 19.05.2011 №588/2011)

Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями (від 12.18.2007 №1228/2007)

Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями ( від 01.06.2005 №900/2005)

Постанови Кабінету Міністрів України:

Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр (№ 617 від 22.08.2018)

Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад (від 29.07.2015 № 530 та № 531)

Про затвердження концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів ( від 12.10.2000 №1545 ) 

Накази Міністерства  освіти  і науки України:

Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах ( від 06.02.2015 № 104/52)

Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів ( від 14.06.2013 №768)

Концепція розвитку інклюзивної освіти -визначає значає науково-методичні засади розвитку інклюзивної освіти та першочергові шляхи їх реалізації, головна мета якої –  визначення пріоритетів державної політики у сфері освіти в частині забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами. При цьому важливим є забезпечення батькам можливості усвідомленого вибору навчального закладу для здобуття дітьми з особливими потребами якісної освіти шляхом впровадження інклюзивної освіти на всіх рівнях навчання) ( від 01.10.2010 №912)

Листи Міністерства  освіти  і науки України:

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти (лист МОН України від 13.11.2018 року №1/9-961)

Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах (від 12.10.2015 № 1/9-487)

Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання (від 18.05.2012 №1/9-384)